Styrelsen

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen, mejla: styrelsen@nofnet.se

Ordförande, fågelskydd, utbildning:
Ronnie Lindqvist
Skomakaregården Wadköping
702 15 Örebro
070-262 14 17
lindqvist_ronnie@hotmail.com

Sekreterare, hemsidan. IT:
Catarina Ericson
Fredsgatan 34
703 62 Örebro
070-342 61 55
toverud@hotmail.se

V ordf, remisser, försäljning:
Bengt Andersson
Idrottsvägen 5,
692 33 Kumla
070-693 33 65
styrbengt@hotmail.se

Exkursioner, fågelskydd, jaktfrågor:

Lars Johansson
Holländargatan 22
702 86 Örebro
lars.h.johannson@icluod.com

Inomhusmöten, integration: 
Anastasia Valenta
Grankottevägen 6
702 82 Örebro
070-71 17 17
nof.anastasia@gmail.com

Resor, tjejgruppen:
Ami Sundén
Visthusgatan 6
702 26  Örebro
070-944 73 00
amisunden@hotmail.com 

Medlemsfrågor, exkursioner:

Sandra Tengelin
Edsberg Ekebo
716 91  Fjugesta
070-372 19 29
ekebogard@hotmail.com 

Ekonomi, kassör:

Maria Wanche
Osvalla 230
719 92  Vintrosa
070- 415 58 83
maria.wanche@gmail.com

Kommunikatör med Birdlife:

Eva Georgii-Hemming
Äsplunda 643
705 96 Glanshammar
070-2542027
georgiihemming@gmail.com