Styrelsen

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen, mejla: styrelsen@nofnet.se

Ordförande:
Lars Johansson
Holländaregatan 22
702 86  ÖREBRO
070-558 99 06
lars.h.johansson@icloud.com

Vice ordförande, Närkes Fågelvärld:
Ronnie Lindqvist
Skomakaregården Wadköping
702 15 Örebro
070-262 14 17
lindqvist_ronnie@hotmail.com

Sekreterare:
Catarina Ericson
Fredsgatan 34
703 62 Örebro
070-342 61 55
toverud@hotmail.se

 Fågelskydd, försäljning, lotterier:
Bengt Andersson
Idrottsvägen 5,
692 33 Kumla
070-693 33 65
styrbengt@hotmail.se

Inomhusmöten: 
Anastasia Valenta
Grankottevägen 6
702 82 Örebro
070-71 17 17
nof.anastasia@gmail.com

Resor:
Gunnar Bergeå
Hemmansvägen 58,
702 17  Örebro
073-314 94 64
gbsteglits@hotmail.com 

Medlemsfrågor, exkursioner:

Sandra Tengelin
Edsberg Ekebo
716 91  Fjugesta
070-372 19 29
ekebogard@hotmail.com 

Kassör:

Maria Wanche
Osvalla 230
719 92  Vintrosa
070- 415 58 83
maria.wanche@gmail.com

Exkursioner:

Eva Georgii-Hemming
Äsplunda 643
705 96 Glanshammar
070-2542027
georgiihemming@gmail.com