Vid resor/exkursioner

Närkes Ornitologiska Förening arrangerar varje år att stort antal exkursioner och resor.
Det finns några saker man bör tänka på:
(OBS Under rådande pandemi gäller särskilda rekommendationer)

Utrustning
Deltagare står själva för sin utrustning, så har man handkikare och tubkikare bör det tas med. Är man osäker kan man kontakta exkursionsledaren och fråga om det behövs. Saknar man tubkikare brukar det sällan vara problem att få titta i andras kikare. Handkikare är mer nödvändig eftersom de flesta fågelskådare vill ha sin egen handkikare redo runt halsen.

Matsäck
För det mesta är det trevligt att ha med sig en matsäck med fika/mellanmål. Kolla med exkursionsledaren vad som gäller vid  heldagsutflykter.

Kläder
Klä dig lämpligt för årstiden och vädret. Fågelskådning är stundtals och framförallt vintertid en stillastående eller stillasittande aktivitet, så klä er varmt. Under sommaren bör man tänka på mygg eftersom vi oftast rör oss i våtmarker.

Transport
Vi åker gemensamt i bilar och strävar efter att åka i så få bilar som möjligt. Passageraren betalar 7 kronor/mil till den som kör. Vid resor till Falsterbo och Öland strävar vi efter att åka med minibussar.

Avgifter
Om inget annat anges så är våra aktiviteter gratis, men du får gärna ge ett bidrag till vår Fågelskyddsfond (swish 123 029 0361). Vid resor tar NOF ut en liten avgift, cirka 50 kronor per deltagare, som ett bidrag till Fågelskyddsfonden.

Tid
Oftast anger vi bara samlingstid för exkursionen. Hur länge den pågår avgör ofta vädret och om fåglarna är samarbetsvilliga. Är du osäker, fråga exkursionsledaren.

Rapportera på Artportalen
Det är bra om man samarbetar kring rapportering till Artportalen. Gör upp med exkursionsledaren vem som ska rapportera och vilka som ska vara medobservatörer.

Du som är guide/reseledare:
Har du åkt bil till den NOF-guidning som du ansvarar för har du rätt till milersättning, 18,50 kronor/mil.
Skicka in den här blanketten till NOFs kassör Maria Wanche.
reseräkning NOF mall