Av kenthalttunen

-

23 februari, 2021

Antalet berguvar minskar - är minskad bytestillgång orsaken?

Berguvstammen har halverats i Norrland de senaste 20 åren, men det finns också områden i Sverige där den ökar, som i Skåne och på Gotland.
I Närke är antalet revir stabilt, men det föds få ungar.

BirdLife Sveriges landsomfattande inventering av berguv under 2019 och 2020 är klar. Hundratals ideella fågelskådare har tillsammans inventerat berguvar under två år för att kartlägga förekomst och utbredning i Sverige. Efter populationstoppen 1998–1999, till följd av räddningsaktioner med avel och utplantering, har det varit en minskning nationellt på 23 procent från 612 revir till 458 revir.

Halvering i Norrland

Minskningen är tydligast i Norrland samt i inlandets skogslandskap. I Norrland har det skett en halvering av arten de senaste 20 åren. Situationen är bättre i södra Sverige där vi noterar en ökning i Skåne och på Gotland, och en stabil stam längs svenska ostkusten från Stockholms skärgård ner till Västervik. Minskning sker dock även i vissa regioner i södra och mellersta Sverige till exempel i Dalarna och Värmland.

Läs mer på Birdlifes hemsida:
https://birdlife.se/berguven-minskar-i-sverige-minskad-bytestillgang-kan-vara-en-bidragande-orsak/

 

 

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar