Av Marianne Johansson

-

21 mars, 2020

Boglundsängen i förändring

Boglundsängen i Örebro har genomgått ett rejält ansiktslyft under vintern och därför är vattennivån låg. Vi har lagat vallen mellan dammarna som helt enkelt gått läck, samt bytt ut de gamla regleringsanordningarna mot nya munkar. Vi har även anlagt en ny stor våtmark i nordöstra delen utanför naturreservatet.

 

Innan vi höjer vattennivån ska vi fräsa av våtmarksvegetation främst i östra delen. Ur ett fågelperspektiv blir det bättre för rödbena, tofsvipa och gulärla, och sämre för vattenrall, sävsångare och rörsångare.

 

Arbetet med att få Boglundsängens våtmarker i toppform till häcksäsongen börjar bli klart. Höbalarna av korn som lagts ut är inte bara häcköar för skrattmås och fisktärna utan också en metod att rena vattnet (bakterier i korn hämmar algblomning).

Boglundsängen. Bild Per Wedholm

 

Små balar har placerats ut för t ex svarthakedopping.

Vallarna är lagade, regleringsanordningarna är utbytta och kaveldun och annan hög vegetation fräses så att strandängsfåglar som rödbena och tofsvipa ska trivas bättre.

I den nya våtmarken i norr har grågås och tofsvipa redan flyttat in. I mitten av nästa vecka sätts pumparna på och våtmarkerna återfylls – både av vatten och liv.

 

Vi ses där!

Per Wedholm, kommunekolog

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar