Av kenthalttunen

-

21 februari, 2021

Drömmen om sex hackspettarter levde en stund

Den vita, gnistrande vintern hade idag bytts ut mot en dimmig, blöt och allmänt grå vinterdag.
Trots det blev vi 30 personer som samlades på parkeringen vid Garphyttans nationalpark den här förmiddagen för att se vad naturen hade att erbjuda.

Glädjande många med nyväckt fågelintresse hade beslutat sig för att komma och vara med. Vi var alla överens om att pandemin har fört med sig en positiv inverkan, på så sätt att många fler har tagit sig ut i naturen. Fåglar berör och fascinerar och vad kan då vara mer lämpligt än att hänga med Närkes Ornitologiska Förening, NOF, och Östernärkes Naturvårdsförening ut i skogen?

Eftersom vi blev så många delade vi upp oss i grupper och tog olika vägar genom nationalparken för att om möjligt hitta alla hackspettsarter som finns i området. Valdemar Andersson, Anastasia Valenta och Ronnie Lindqvist guidade. Vid parkeringen fick vi möjlighet att träna lite på entita och alla var ganska överens om att titorna är två svåra fågelarter. Mest beror det på att de är så kvicka och bara visar sig under ytterst korta stunder, speciellt vid matningar. Några av deltagarna hade pluggat titorna med hjälp av artikeln på NOFs hemsida med länkad YouTube-film. Talgen och övrig fågelmatning var som vanligt välfyllda, men det var trots det glest mellan hackspettarna.

Vid Nedre skogsparkeringen fick en av grupperna en ganska bra obs på en talltita som dessutom lät höra sitt karakteristiska läte. Svartmesar sjöng högst upp i 30-metersgranarna och allt såg positivt ut när vi begav oss in på stigarna i skogen. Drömmen om sex hackspettsarter fick vi däremot ge upp eftersom de för dagen bestämt sig för att hålla sig undan alla nyfikna människor. Fem-tio större hackspettar och två spillkråkor blev dagens skörd, men vi hade gott om möjlighet att studera granbarkborrens framfart och spåren av hackspettarnas jakt på dem och andra ätbara, vedlevande insekter.

Under skratt och glada pratstunder avslutade vi den här trevliga aktiviteten med korvgrillning och fika vid stora parkeringens grillplats och fågelmatning medan svartmesar, entitor och de vanligare mesarna underhöll.

Av Ronnie Lindqvist

Hela 30 personer deltog när NOF och ÖNF ordnade en vinterexkursion i Garphyttans nationalpark. Foto: Gunnar Bergeå

 

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar