Av Marianne Johansson

-

25 juni, 2020

Du som väntar på något gott och läsvärt - Fåglar i Närke nr 2 2020 nu kommer den!

Nu dimper den ner i din brevlåda med fågelrapporten för 2019 och mycket annat!

 

Nu har vi passerat 600 st medlemmar, närmare bestämd 612 st. Närkes Ornitologiska Förening, är föreningen för fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. Som medlem i föreningen kan du delta på exkursioner och resor, gå på intressanta föredrag och delta i utbildningar. Dessutom får du vår medlemstidning Fåglar i Närke hem i brevlådan fyra gånger om året.

Nattskärra efter akvarell av Staffan Ullström.

Många läsvärda artiklar är det:

 

Porträttet denna gång är Daniel Yttermalm

En mycket spännande läsning om en som varit med länge men ändå bara är unga pojken! Och som upptäckt att Närke är ett väldigt bra landskap att fågelskåda i. Här finns det mesta säger Daniel.

 

Om aftonfalken i Misterängen som upptäcktes av Krister Håkansson.

 

Hjälp oss rapportera backsvalor i sommar. BirdLife Sverige har utlyst en riksomfattande inventering av arten i år och under nästa år. NOF bidrar med att inventera Närke.

 

Snygg stäpphök visade upp sig – En otroligt snygg fågel, alldeles graciös när den flög, askgrå och med svarta kilar in från vingspetsarna, berättar Lennart Eriksson.

 

Så kanske sånglärkan kan räddas från slakt.

När lantbrukarna slår vallarna redan i slutet av maj för att få ensilage, så stryker många sånglärkor med. Kvismare fågelstation har startat ett projekt för att se om det finns alternativa odlingsstrategier som kan gynna arter som sånglärka, ängspiplärka, buskskvätta, gulärla och många andra arter.

 

Fågelrapporten är fantastisk! Vilket jättejobb rrk gör med att sammanställa 81 094 rapporter med 243 arter från Artportalen.

 

Sist ut som vanligt är Krönikan, ”Varför är fåglarna så tysta ibland,” som denna gång är skriven av Cecilia Bremer.

 

Allt är som vanligt mycket läsvärt och intressant skrivet.

 

LÄS OCH NJUT!

 

Trevlig sommar till er alla från oss alla!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar