Av Marianne Johansson

-

21 juli, 2020

Ett riktigt drömfynd - Brednäbbad simsnäppa

En brednäbbad simsnäppa i Hjälmaren upptäckts av Leif Sildén, från Närkes Ornitologiska Förening, den 16 juli 2020. Ett riktigt drömfynd! En svårnådd fågellokal mitt i Hjälmaren. Det är många båtägare i Lungers hamn, söder om Arboga som hjälpt kryssglada fågelskådare att ta sig ut till Nyckelgrundet där fågeln håller till.

 

Leif berättar att han skådar mycket på våra sjöar och gärna åker ut på Hjälmaren.

– Jag har en båttrailer så det är enkelt att ta sig ut på sjön.

 

– Den här förmiddagen, vid 10-tiden, var det vackert väder och sjön låg nästan blank när jag skulle ta min vanliga runda på sjön. Det var mycket fågel, runt Nyckelgrundet och stenskravlet/skären, bl. a. ett nittiotal dvärgmåsar, trettiotalet skräntärnor och många svarttärnor.  Spovsnäppor, kärrsnäppor och kustsnäppor fanns där också. Mycket snäppor var det.

 

– Jag stannade långt ifrån och närmade mig försiktigt, såg på långt håll att det var en simsnäppa på ”jizzen” men inte vilken art. Tog nästan för givet att det var en smalnäbbad men när jag zoomade in såg jag snabbt att det varken var smalnäbbad eller Wilson, utan en brednäbbad simsnäppa! En adult hona som rastade!

 

– Fågeln var mycket orädd så jag kom mycket nära.  Jag kunde verkligen studera den.

 

– Något skrämde upp fåglarna från hela grundet och skären. De flög runt hela området och då var frågan var de på närkesidan eller på västmanländska sidan. Kartorna som visas ger inte rätt bild av var gränsen går. Hela ön med träden tillhör Närke men sedan är det oklart.

 

Utredning var gränserna går i sjön pågår av både kartkännare och fågelskådare!

 

Från Västmanland Ornitologiska förenings hemsida:

Brednäbbad simsnäppa är en långflyttande arktisk art som häckar i en cirkel längs den hela den arktiska kusten. Simsnäpporna har fått sitt namn av att de simmar i vattnet och deras speciella teknik att födosöka genom att simma i en cirkel och röra upp smådjur som de sedan kan fånga.

 

De har omvända könsroller. Honorna är de färggranna och största fåglarna och efter att de lagt äggen så lämnar de över till hanarna att ruva och ta hand om ungarna.

 

De är som nämndes riktiga långflyttare och deras övervintringsområde ligger på södra halvklotet längs Afrikas och Sydamerikas kuster.

 

I Närke har det setts två brednäbbade simsnäppor fram tills den 16 juli i år och det är:

13 maj 2010 i Välakärren, Vibysjön, Närke, en rastande 2K, som sågs av Tage Karlsson, Peter Gustavsson, Marianne Johansson, Leif Sildén m fl.

Och den 26 maj 2002 Björka Lertag, Nrk, 1 honfärgad sträckande S, sedd av Jonas Engzell.

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar