Av kenthalttunen

-

27 maj, 2020

Fiskmåsar i stadsmiljö kan vara besvärliga - fastighetsägaren bär ansvaret

Fåglar som kajor och måsar är ett naturligt inslag i staden, men de kan upplevas mycket störande under perioder.

 

Måsar orsakar mest störning under häckningsperioden mellan maj och juni, medan kajor orsakar mest störning genom mängder med fågelspillning då de samlas flockvis i stadens träd.

 

Fåglar ökar i antalet med tillgången på mat. God tillgång på mat ger fler ägg och därmed fler fåglar. Tänk därför på att begränsa tillgången av mat för kajor och måsar. Släng inte mat på marken och se till att sopkärl är stängda. Du kan mata andra fåglar, men gör det i lämpliga miljöer och på ett klokt sätt. Om din matplats får besök av kajor eller måsar, upphör då med matningen, eller förändra matningen på ett sätt som gör att kajor och måsar försvinner.

 

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare. Om du störs av fåglar under häckningsperioden kan du få råd och information av miljökontoret om hur du och fastighetsägaren kan begränsa problemet till nästa säsong.

 

Måsar orsakar mest störning under häckningsperioden mellan maj och juni, medan kajor orsakar mest störning genom mängder med fågelspillning då de samlas flockvis i stadens träd. Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på din fastighet och att minska tillgången på mat för kajor och måsar.

 

Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar vilket betyder att fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktlagen. Fastighetsägare får dock bedriva jakt under denna tid om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus. Detta innebär att det är viktigt att du som fastighetsägare gör en bedömning av olägenheten eller skadan och vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda problemet.

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar