Av kenthalttunen

-

13 februari, 2020

Hjälp till att inventera mindre hackspett

Nu är det snart dags att återupprepa inventeringen av mindre hackspett från 80-talet. Vi behöver hjälp av frivilliga inventerare i år och nästa år. Hjälp till du också! Genom inventeringen kommer vi att lära oss mer om hur skogsbrukets förändringar har påverkat den mindre hackspetten.

Rutorna från första inventeringen finns på kartan och det är i första hand de som ska inventeras. Varje ruta är 2km2 stor. I andra hand vill vi inventera nya rutor som kan placeras i närheten där du bor. Om du meddelar oss var du bor kan vi ge ett förslag till en befintlig eller ny ruta i din närhet. Vi skickar ut fältprotokoll, kartor och detaljerade fältinstruktioner till inventerarna i god tid innan det är dags att sätta igång.

Under 2020-2021 kommer vi att genomföra nya inventeringar. Vi vill återinventera de rutor som vi inventerade på 80-talet, men även en del nya rutor.

Lyssna efter knackningar

Vi använder en enkel metod som är i stort sett densamma som i första inventeringen under 80-talet. Vi vill veta säkert om rutan är bebodd av arterna eller inte. Under mars–april söker du igenom rutan. Under den perioden trummar, och ropar den mindre hackspetten och det är även då de hackar bohål som mest. Även entitan hävdar revir och häckar under denna period.

Foto: Leif Nyström

Inventeringen består i stort sett av tre olika delar, som kan genomföras under samma besök och beskrivs kort nedanstående:

När det gäller mindre hackspett letar du efter bohål och sovhål i döda träd och lyssnar samtidigt efter spettarna. För att säkert kunna säga att inventeringsrutan är bebodd av arten krävs minst:

  • en längre (minst 15 minuter) kontakt med en fågel, som födosöker lugnt, trummar
  • eller hackar bo i rutan, eller
  • kortare kontakt med en fågel åt gången, vid minst två inventeringstillfällen, eller
  • kontakt med två olika (hane och hona) fåglar vid samma eller skilda tillfällen, eller
  • förekomst av minst ett nytt och fräscht bohål inom inventeringsrutan

Sök igenom döda träd

Ser eller hör du inga fåglar fortsätter du att söka igenom de döda träd som finns i de lövdominerade delarna av skogen. Observationer av mindre hackspett eller bohål noteras på inventeringskarta, som sen skickas in till oss när inventeringen är slutförd.

Här kan du läsa mer om inventeringen:

https://www.biologi.lu.se/projekt-mindre-hackspett/inventera-mindre-hackspettar

Om du vill vara med i inventeringen så kan du skicka ett mejl till Carsten Kost (Carsten.Kost@biol.lu.se)

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar