Av kenthalttunen

-

18 november, 2020

Inställt möte och NOF utan lokal

Ingen har väl missat att NOFs inomhusmöte med Patrik Olofsson, imorgon torsdag 19 nov, är inställt på grund av Coronapandemin.
Inomhusmötet med Olofsson, som planerade att visa bilder och berättat om ugglor, skulle ha varit höstens sista inomhusmöte i Vasakyrkan.
Samtidigt har Vasakyrkan nu sagt upp NOF som hyresgäster. Det betyder att NOF nu letar efter en ny lämplig lokal som kan hysa föreningens inomhusmöten.

Ja, som alla säkert känner till, ställer den rådande Coronapandemin till det för många organisationer och föreningar. NOF har under hösten ställt in sina tre planerade inomhusmöten. Det råder också stor osäkerhet huruvida det ska gå att genomföra några möten efter nyår.
Styrelsen för NOF håller därför på att undersöka om det går att genomför årsmötet i februari på annan sätt än ett fysiskt möte. Skulle det till exempel gå att genomföra ett digitalt årsmöte, där medlemmarna koppla upp sig via någon av de digitala plattformarna? Och skulle ett sådant möte också rimma med den medlemsdemokrati som måste råda på föreningens högsta beslutande organ, nämligen årsmötet. Kan alla komma till tals på ett sådant möte? Det undersöks nu av några i styrelsen för att vara förberedda i god tid.

NOF utan lokal

Under 30 år, sedan 1990, har Närkes Ornitologiska Förening haft sina inomhusmöten förlagda till Vasakyrkans samlingssal på Vasagatan i centrala Örebro. Lokalen har fungerat bra och det har varit en extra service att kyrkans personal har kunnat erbjuda fika mot betalning i pausen.
Nu har Vasakyrkan sagt upp NOF som hyresgäst. Det har att göra med att lokalerna i fortsättningen ska användas på annat sätt och alla som hyrt lokalen är uppsagda.
Därför letar nu NOF med ljus och lykta efter nya lokaler där föreningen kan genomföra sina inomhusmöten. Det handlar om totalt sju möten per år: fyra på våren och tre på hösten. Av tradition har NOF alltid genomfört sina möte tredje torsdagen i månaden (jan, feb (årsmöte), mars, april, sept, okt och nov).
Om det är någon som har tips på lämplig lokal, hör av er till styrelsen. Den bör ligga i Örebro, rymma upp till 100 personer, det måste finnas tekniskt utrustning för att visa bilder och högtalaranläggning. Dessutom vore det trevligt om det på något sätt skulle gå att ordna fika i eller i anslutning till lokalerna.
Känner du till en lämplig lokal, som går att boka upp för samtliga sju möten, hör av dig till någon i styrelsen.

 

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar