Projekt pilgrimsfalk

År 2006 påbörjades utsättning av pilgrimsfalk i Örebro län. Utsättningarna är en del av Svenska Naturskyddsföreningens räddningsprojekt för pilgrimsfalken i Sverige.
Ett tiotal medlemmar i Naturskyddsföreningarna i Örebro och Västernärke och Närkes Ornitologiska Förening samarbetar om utsättningarna. Regional huvudman är Naturskyddsföreningen i Örebro län. Ekonomiskt stöd till arbetet i Örebro län har lämnats av föreningen Hopajola och naturfotograf Jan-Peter Lahall.
För närvarande pågår utsättningar i Mellansverige (Västmanland och Närke), medan utsättningarna i övriga landet är avslutade. Syftet med utsättningarna i Mellansverige är att överbrygga gapet mellan den västsvenska och den norrländska populationen av pilgrimsfalk.