Av kenthalttunen

-

25 mars, 2021

Rapportera döda fåglar i SVA

Under den senaste tiden har antalet rapporter till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, om fynd av döda vilda fåglar ökat kraftigt. Många fåglar har skickats in till oss för undersökning. Flera har dött av fågelinfluensa och andra misstänks ha dött av fågelinfluensa, även om alla analyser inte är helt klara.

 

Rapporter har kommit från exempelvis Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Västra Götaland, Värmland, Södermanland, Stockholm och Uppsala. Majoriteten av rapporterna rör fynd av sjuka eller döda svanar.

Hittills under denna influensasäsong har 41 fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar konstaterats i Sverige och karta över fynden hittar du här.

– Vi vill uppmana till att fortsätta att rapportera till oss på rapporteravilt.sva.se. Rapporter om sjuka eller döda vilda fåglar är av stort intresse, eftersom de hjälper oss att bedöma risken för fågelinfluensa i olika regioner, säger Maria Nöremark, tf. bitr. statsepizootolog.

Alla fåglar undersöks inte

Baserat på rapporterna försöker SVA få in fåglar för att undersöka om de har influensa, dock undersöks inte alla fåglar som rapporteras. När SVA får in en rapport görs en bedömning om fågeln ska skickas in för provtagning baserat på var i landet fyndet rapporterats från, vilken art det är, om det finns någon som kan paketera och skicka in fågeln, och om myndigheten redan har positiva fynd från området.

– Att undersöka ytterligare en fågel från ett område där man vet att smitta förekommer ger inte SVA ny information, däremot är vi intresserade av att veta om fåglar fortsätter att dö och när det gått en tid kan vi också ta in fler fåglar för undersökning för att bekräfta om smittan fortfarande finns kvar i området. Med detta vill vi poängtera att vi är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar med viktig information – även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Läs mer på SVAs hemsida
sva.se/aktuellt/nyheter/manga-vilda-faglar-dor-fortsatt-garna-rapportera/

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar