Av kenthalttunen

-

23 juni, 2019

Rapportera vad tranorna i våtmarkerna äter

Under sommaren har Viltskadecentrum vid Grimsö extra koll på tranor i våtmarksområden i Närke. Man vill se om tranor gör skada på andra våtmarksarter och därmed är ett hinder för den biologiska mångfalden.
– Vi vill gärna ha hjälp med att få in uppgifter om vad tranorna äter och om man kan se vilken sorts fågelungar tranan äter. Finns det bilder är det bra. Berätta om var och hur långe tranorna har studerats, säger Lovisa Nilsson på Viltskadecentrum.

Förra året kom det in flera rapporter om att häckande tranor i våtmarker ger sig på och äter ungar av andra våtmarksarter. Bland annat noterade Leif Sandgren att det inte fanns en enda skrattmåsunge att ringmärka vid Venamaden. Misstankar fanns då att ett tranpar i området hade börjat äta skrattmåsungar. Den misstanken stärktes när Gunnar Eriksson fotograferade en trana med en skrattmåsunge i näbben vid Rynningeviken.

Det här har uppmärksammats av Viltskadecentrum på Grimsö och under sommaren har en student fått i uppgift att följa de tranor som finns i våtmarkerna, främst i Kvismaren men även i Rynningeviken och Myrömaden.
– Vi har fått in flera rapporter på att tranor ger sig på och äter ungar av andra fågelarter som finns i våtmarkerna, berättar Lovisa Nilsson på Viltskadecentrum.
Lovisa Nilsson ser detta som en början för att se vilken skada tranor gör på andra våtmarksarter. Det finns rapporter från andra håll att just tranor är duktiga på att plocka ungar i våtmarker.

– Vi vill gärna ha hjälp med att få in uppgifter om vad tranorna äter och om man kan se vilken sorts fågelungar tranan äter. Finns det bilder är det bra. Berätta gärna om var och hur långe tranorna har studerats på platsen, säger Lovisa.
Den som vill får gärna lämna uppgifter till: lovisa.uk.nilsson@slu.se

 

 

 

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar