Av kenthalttunen

-

17 juli, 2020

Södra tornet i Tysslingen blir oanvändbart

Just nu pågår en restaurering av vallen vid Södra tornet i Tysslingen.
Det innebär att plattformen och tornet inte går att använda under en tid.
– Vår förhoppning är att tornet går att flytta, säger Daniel Gustafson på Länsstyrelsen i Örebro.

Den vall som finns i södra delen av Tysslingen, runt Södra tornet, har under flera år varit i dåligt skick. Vallen har läckt och det har funnit risk att det blir översvämningar på intilliggande åkrar. Vid väldigt högt vattenstånd har det även varit hotfullt för äggproduktionen vid Irvingsholm.
Fastighetsägaren har sedan tidigare varit ålagd att täta vallen och nu i dagarna har arbetet påbörjats. Sly och annan växltlighet har röjts bort på vallen.
– Det ska bli en slags plastmatta som gör att vallen ska bli tät, berättar Daniel Gustafson på Länsstyrelsen.
Ett problem av plattformen och tornet vid Södra Tysslingen. Det står på vallen som ska tätas.
– Plattformen som är i dåligt skick ska rivas. Om det går att flytta tornet kommer det att ske, och då placeras det i så fall vid sidan av vallen, berättar Daniel Gustafson.

Ett bekymmer är att tornet inte står i naturreservatet. Samtidigt är länsstyrelsen angeläget om att besökare ska kunna nyttja naturreservatet och bland annat kunna skåda fåglar vid södra Tysslingen.
– På sikt hoppas vi att det bli ett nytt torn. Frågan är var det ska placeras? Det kan inte stå på vallen som nu eftersom den kommer att kräva ett underhåll även i fortsättningen, säger Daniel Gustafson.

Daniel Gustafson har för avsikt att hålla alla informerade om hur arbetet vid södra Tysslingen fortskrider. Det ska han bland annat göra på NOFs Facebooksida.

 

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar