Av kenthalttunen

-

18 februari, 2021

Staffan Ullström får årets gulsparvpris

Årets gulsparvpris går till Staffan Ullström för att han under snart 30 år tagit hand om skadade fåglar och numera kan titulera sig ”fågeldoktor”.
Staffan har också sedan 1992 illustrerat omslagen till föreningens tidskrift Fåglar i Närke, totalt har det hittills blivit 117 förstasidor.

Byggde voljär

För 30 år sedan byggde Staffan Ullström en voljär hemma i Gällersta.
– Jag tyckte det fanns för lite fasaner och tänkte föda upp dem hemma och släppa ut, berättar han.
Men det dröjde inte lång tid innan Staffan Åkeby, som var engagerad i Närkes Ornitologiska Förening, kom med en skadad berguv.
– Han frågade om jag kunde ta hand om den, och det kunde jag bara inte neka, säger Staffan.
Sedan dess har han tagit hand om och rehabiliterat fåglar som på olika sätt farit illa.

Bildade Fågelakuten i Närke

År 2003 bildades Fågelakuten i Närke med Staffan Ullström och Leif Sandgren i spetsen. Sedan dess har Fågelakuten, som drivs helt ideellt, tagit hand om 495 fåglar (även 18 fladdermöss och 123 igelkottar). Av dessa har 65 procent kunnat rehabiliteras och släppas ut i frihet igen.
– Det känns bra att få ge fåglarna en andra chans. De allra flesta klarar sig, och det är skön känsla att få släppa ut dem i frihet igen, säger Staffan.
Som en liten bonus får Staffan möjlighet att studera de olika fåglarna på nära håll. Det är något som han har nytta av när han illustrerar fåglar.
Det var också den dåvarande redaktören för Fåglar i Närke, Staffan Åkeby, som i början av 1990-talet frågade Staffan Ullström om han inte kunde illustrera omslaget till Fåglar i Närke. Det tackade han ja till. På den tiden trycktes tidskriften i svartvitt; det fick därför bli en svartvit flugsnappare på omslaget till Fåglar i Närke nr 1/1992.
Fram till idag har Staffan Ullström tecknat inte mindre än 117 förstasidor med fågelmotiv till vår tidskrift. Det har han gjort utan ersättning.

Så här lyder motiveringen:

”Årets gulsparvspris går till en person som med skicklig hand bidragit till 117 lysande utåtriktade fönster för Närkes Ornitologiska Förening. Årets pristagare har inte bara tecknat omslagen till föreningens tidskrift sedan 1992, han har också illustrerat många fågelböcker som alla på sitt sätt bidragit till ett ökat fågelintresse. Priset går också till en som med lika skicklig hand sörjer för att skadade fåglar under snart 30 år fått bästa möjliga omvårdnad, så bra omhändertagande att han numera kan tituleras Fågeldoktorn. ”  

Tidigare pristagare:

2020 Ronnie Lindqvist, Närkes Fågelvärld
2019 Jonas Engzell och Hans Waern
2018 Helny Olsson
2017 Åke Lorin
2016 Annika Lorin, Åsa Bengtsson och Ami Sundén
2015 Märkplats Venan (Leif Sandgren, Lennart Eriksson m.fl.)
2014 Olle Liljedahl

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar