Vinnarna och förlorarna bland Närkes fåglar

Sångsvan, trana, grå flugsnappare, svarthätta och gärdsmyg är vinnarna. Grönfink, stare, björktrast, rödvingetrast och sävsparv är förlorarna. Så sammanfattade forskaren Martin Green från Svensk Fågeltaxeringen

Läs mer »