Har det hänt något på 70 år?

Av Lars Johansson   Torsdagsmorgonen den 11 juli var vi drygt tjugo hembygds- och fågelvänner som försökte få upp vittringen efter ”mäster Erik”. Han startade

Läs mer »

Osetvakten i Erik Rosenbergs fotspår!

Osetvakten startades hösten 1948 av Ornitologiska klubben. Från 1953 fortsatte Närikes Fältbiologiska Ungdomsförening till 1964 då Föreningen Kvismare Fågelstation tog över. De avslutande åren från

Läs mer »