Nyheter

Höstens program är nu klart!

Som vanligt är det ett välmatat program som presenteras av Närkes Ornitologiska förening. Ett par av programpunkterna är redan genomförda. Hoppas du har kunnat vara

Läs mer »

Har det hänt något på 70 år?

Av Lars Johansson   Torsdagsmorgonen den 11 juli var vi drygt tjugo hembygds- och fågelvänner som försökte få upp vittringen efter ”mäster Erik”. Han startade

Läs mer »

Osetvakten i Erik Rosenbergs fotspår!

Osetvakten startades hösten 1948 av Ornitologiska klubben. Från 1953 fortsatte Närikes Fältbiologiska Ungdomsförening till 1964 då Föreningen Kvismare Fågelstation tog över. De avslutande åren från

Läs mer »